Osobné campy

...Osobné campy sú vlajkovou loďou Si)(Clubu. Každý proces začína nezáväznou 20 minútovou konzultáciou, na ktorej máme možnosť Vás spoznať, porozprávať sa o vašich cieľoch a vysvetliť vám náš spôsob práce a čo by vás zhruba čakalo, keby sme sa do toho pustili. Na to aby sme vedeli zvoliť ten najsprávnejšia prístup nám nestačí len cieľ, ale aj miesto z ktorého sa vydávame na cestu. Na to nám slúži vstupné testovanie, na základe ktorého vytvoríme plán pozostávajúci z balíčkov. V sekcii Osobné campy, máme tri štartovacie balíky a o ich zaradení do plánu sa s vami porozpráva špecialista po testovaní.

 

si)(inicializaSia

 (8hodín, cena člen 391 eur, nečlen 473 eur)

„Vytvorenie funkčného základu tela“

Cieľom je klientovi vytvoriť funkčný základ  (správne nastavenie panvy a napriamenie chrbtice), ukázať mu ako sa dokonale rozcvičiť, vytvoriť u neho databázu pohybov a cvičení na uvoľňovanie problémových partií a taktiež vytvoríme správny pohybový stereotyp v koreňových kĺboch (pohyby v ramenách a bedrách používané v každodennom bežnom živote – pohyby, pri ktorých vznikajú najviac zranenia). Klient počas inicializačnej fázy (IF) bude dostávať program na doma, kde bude mať základnú paletu pohybov a cvičení, ktoré urýchlia proces nápravy. V tejto fáze Vás naučíme: ako správne aplikovať bránicové dýchanie, ako ho využiť v pohyboch, ako sa správne a kvalitne rozcvičiť a ako strečovať a uvoľňovať vaše najproblematickejšie partie. Po jej absolvovaní sa klient môže bez obáv vrhnúť na skupinové aktivity alebo pokračovať v osobných campoch.

si)(rekondiSia

 (32hodín, cena člen 1.438 eur, nečlen 1.765 eur)

„Komplexná rekonštrukcia tela“

Začína inicializačnou fázou. Ďalšou fázou je fáza štrukturálnej rovnováhy. Zameriava sa na silovú stabilizáciu správneho nastavenia tela, pretože bez možnosti zosilnenia svalov v novonadobudnutých pohybových vzoroch by telo postupne pod ťarchou bežného života kolabovalo do zlých starých stereotypov. Okrem zručností z inicializačnej fázy sa budeme venovať prípravným cvičeniam školy drepu (sú to zostavy pohybov zameraných na zlepšenie mobility v bedrovom a ramennom kĺbe, výborné pohyby na špeciálne rozcvičenie pred ktoroukoľvek aktivitou a sú špeciálne osožné pri nácviku drepu) a základným technikám cvičení s dorazom na správnu techniku a dýchanie. Poslednou hodinou v tomto procese je testovanie, kde sa zhodnotia výsledky a načrtne ďalší postup (v osobných campoch ide o fázu kondičného tréningu, alebo postup na skupinové aktivity)

 si)(rehabilitaSia

 (36 hodín, člen 1.921 eur – nečlen 2.289 eur)

„Komplexná rekonštrukcia tela pre klienta s vážnymi pohybovými obmedzeniami“

Cieľom je poskytnúť klientovi s vážnymi pohybovými obmedzeniami a diagnózami súbor najlepších a najprogresívnejších terapeutických techník na zastabilizovanie problematických častí tela, ich silovú a pohybovú zložku a kondičný rozvoj. Je rozšírenou verziou balíka rekondísia so zreteľom na pohybové alebo zdravotné obmedzenie. Naši špecialisti tu pracujú nielen na odstránení symptómov (bolesti a pohybových obmedzení) ale hlavne na odstránení príčiny, ktorá sa často nachádza v iných častiach tela. 

Chcem si dohodnúť konzultáciu na osobné campy / tábor

osobných údajov