Osobné campy

......Osobné campy sú vlajkovou loďou Si)(Clubu. Každý proces začína nezáväznou 20 minútovou konzultáciou, na ktorej máme možnosť vás spoznať, porozprávať sa o vašich cieľoch a vysvetliť vám náš spôsob práce a čo by vás zhruba čakalo, keby sme sa do toho pustili. Na to, aby sme vedeli zvoliť ten najsprávnejšia prístup, nám nestačí len cieľ, ale aj miesto z ktorého sa vydávame na cestu. Na to nám slúži vstupné testovanie, na základe ktorého vytvoríme tréningový plán zohľadňujúci individuálne potreby klienta. Samotný tréningový proces sa skladá z dvoch fáz, inicializačnej a kondičnej.

Inicializačná fáza

„Vytvorenie funkčného základu tela“

Cieľom je klientovi vytvoriť funkčný základ (správne nastavenie panvy a napriamenie chrbtice), ukázať mu ako sa dokonale rozcvičiť, vytvoriť u neho databázu pohybov a cvičení na uvoľňovanie problémových partií a taktiež vytvoriť správny pohybový stereotyp v koreňových kĺboch (pohyby v ramenách a bedrách používané v každodennom bežnom živote – pohyby, pri ktorých vznikajú najviac zranenia). Klient dostáva program na doma, kde má základnú paletu pohybov a cvičení, ktoré urýchlia proces nápravy. V tejto fáze sa naučíme ako správne aplikovať bránicové dýchanie, ako ho využiť v pohyboch, ako sa správne a kvalitne rozcvičiť, ako strečovať a uvoľňovať najproblematickejšie partie. Následne sa zameriavame na silovú stabilizáciu správneho nastavenia tela, pretože bez možnosti zosilnenia svalov v novonadobudnutých pohybových vzoroch by telo postupne pod ťarchou bežného života kolabovalo do zlých starých stereotypov. Venujeme sa prípravným cvičeniam školy drepu (sú to zostavy pohybov zameraných na zlepšenie mobility v bedrovom a ramennom kĺbe, výborné pohyby na špeciálne rozcvičenie pred ktoroukoľvek aktivitou a sú špeciálne osožné pri nácviku drepu) a základným technikám cvičení s dôrazom na správnu techniku a dýchanie. Poslednou hodinou v tejto fáze je testovanie, kde sa zhodnotia výsledky a načrtne ďalší postup. Klient môže následne pokračovať vo fáze osobného kondičného tréningu, prípadne skupinového tréningu.

 

Kondičná fáza

„Komplexná rekonštrukcia tela“

Nasleduje po inicializačnej fáze a je pokračovaním tréningového procesu so zreteľom na ciele a výsledky testovania. Pracujeme na vyrovnaní silových disbalancií, zlepšení kondície, sily, prípadne redukcii hmotnosti, vždy s ohľadom na individuálne potreby a prípadné pohybové obmedzenia klienta.

 

Chcem si dohodnúť konzultáciu

osobných údajov