...Chceme ľuďom otvárať nové obzory, vysvetľovať princípy a podstaty zdravia a tréningu, inšpirovať k napredovaniu a motivovať k radosti zo života.

AlternaSive mediSi

Inšpiratívne prednášky externých odborníkov na témy zdravia, sily, tréningu, stravy, fyzioterapie, mentálneho tréningu, pre ľudí zapálených do svojich odborov, ktorých spája téma ľudského zdravia.

AutorSity workSihop

Taktické sústredenia k ovládnutiu taktiky zdraviu prospešných pohybov vedúcich k novej výkonnosti. Externí aj interní špecialisti, náplň je zameraná na ovládnutie svojho tela, vzdelávanie v pohyboch a príprava tela na jeho posun k optimálnejšiemu fungovaniu.

CerSifikat trendSitter

Máme know-how profesionálnej zručnosti trénera na certifikačný program zdokonaľujúci prácu externých odborníkov školených metódou strength institute.

Chcem sa zúčastniť prednášky / workshopu / kurzu

osobných údajov

Najbližšie udalosti

1.12.2018
UNIVERSiTA
Energetické systémy, periodizácia, program dizajn Ondrej Pavlák, Boris Žbirka 150 €
20.11.2018
AlternaSive mediSi
Pohyb ako liek pre telo aj myseľ Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. 15 €