Rezervačný poriadok SI na skupinové tréningy

 • Každý klient musí byť zaregistrovaný v systéme SI-Recepcia. Nový klient sa môže zaregistrovať na recepcii SI.
 • Login na prihlásenie je mailová adresa, ktorú evidujeme v našom systéme. Heslo je ID klienta. Pokiaľ ho neviete, je možne si ho vyžiadať cez „OTÁZNIK“ vedľa prihlásenia, prípadne sa informovať na recepcii SI.
 • Minimálny kredit na uskutočnenie rezervácie je 10€. Kredit si je možné dobiť na recepcii SI. Pre člena SI a držiteľa Silnej permanentky minimálny kredit nie je potrebný.
 • Prihlásenie, odhlásenie sa na tréning je možné najneskôr 3 hodiny pred začiatkom hodiny. Následne sa rezervácie uzatvárajú. Ale v prípade, že už je prihlásená minimálne 1 osoba, je možné sa nahlasovať až do začatia hodiny.
 • V prípade, že Vašu rezerváciu nestihnete zrušiť 3 hodiny pred začiatkom tréningu, suma hodiny Vám bude stiahnutá z kreditu. Klient nemá nárok na vrátenie tejto sumy, ak sa na tréningu nezúčastní alebo v čas nezruší rezerváciu.
 • Rezerváciu je možné vykonať alebo zrušiť aj telefonicky na tel: 0917 219 436.
 • Maximálny počet osôb na jednu skupinovú tréningovú hodinu je 12. Prípadne je uvedený pri danom tréningu.
 • Tréning sa ruší, pokiaľ nie je 3 hodiny pred začiatkom hodiny nikto prihlásený.
 • Možnosť zúčastniť sa tréningu je možné aj bez rezervácie, ak to umožňuje zvyšná voľná kapacita a na hodinu je prihlásená aspoň jedna osoba.
 • Vykonaním rezervácie klient súhlasí s podmienkami a rezervačným poriadkom.
 • Všetky ostatné podmienky návštevy inštitútu upravuje prevádzkový poriadok SI.